Filosofia

O postmodernismu Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace.

Jean-Francois Lyotard

přeložil Jiří Pechar

Pojem postmodernismus se začal objevovat v americkém kulturním prostředí v souvislosti s kritikou modernistické architektury a tzv. „internacionálního stylu“, pro který byl charakteristický přísný funkcionalismus, odmítání dekorativních prvků a odtržení od předchozích slohů. Naproti tomu postmodernistická koncepce klade důraz na symbolismus, nesouhlasí s vypuštěním dekorativních prvků a vychází z historických architektonických koncepcí. Pro Lyotardovo stanovisko je typické, že velmi ostře rozpoznává specifičnost postmoderní situace, která je dána selháním moderního projektu emancipace lidstva, ale zároveň vidí právě v avantgardách samých předpoklady adekvátní reakce na tuto situaci.
Kniha spojuje dvě předchozí pojednání o postmodernismu, a sice Postmoderno věnované dětem z roku 1986 a Postmoderní situace z roku 1979. První tvoří dopisy, které Lyotard psal svým mladým přátelům a žákům; druhá analyzuje vědecké bádání v současné době rychle postupující informatizace a snaží se zjistit, jaké vazby z ní vyplývají, vzhledem k novému pojetí společenských vazeb.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

63,- Kč

Kniha byla vyprodána

Rok vydání: 1993

Edice: Základní filosofické texty, svazek 3
208 stran, ISBN 80-7007-047-1, brožovaná

O postmodernismu
Filosofia © 2019