Filosofia

Studie k filosofii D. Davidsona Filosofický časopis: Supplementum II

Jaroslav Peregrin, Tomáš Hříbek, Michal Polák, Ladislav Koreň, Jakub Mácha, Tomáš Marvan

Knihu tvoří sedm původních studií, které mapují různé aspekty Davidsonova filosofického odkazu. K probíraným tématům patří: vztah mentálního a fyzikálního, problematika tzv. externalismu, otázka iracionality či diskuse o povaze metaforického významu. Autory příspěvků jsou J. Peregrin, T. Hříbek, M. Polák, L. Koreň, J. Mácha a T. Marvan.

129,- Kč

neprodejné

Datum vydání: 07.06.2010

Edice: Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 0
159 stran, ISBN 978-80-7007-319-3, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Studie k filosofii D. Davidsona
Filosofia © 2018