Filosofia

Geburt der Phänomenologie Edmund Husserl zu Ehren

Petr Urban, ed.

Kniha představuje soubor studií věnovaných filosofii Edmunda Husserla. Zastoupeny jsou jak historické práce, tak systematicky pojaté příspěvky zkoumající možnosti a meze Husserlovy fenomenologie v dialogu se současnými filosofickými koncepcemi.
Společným jmenovatelem jednotlivých příspěvků je přesvědčení sdílené jejich autory – mezi něž se řadí čelní představitelé domácí i mezinárodní filosofické scény (S. Rinofner-Kreidl, R. Rollinger, E. Kohák, I. Blecha, K. Novotný) –, že Husserlovo myšlení představuje i dnes, na začátku 21. století, významný inspirační zdroj a výzvu k seriózní filosofické konfrontaci. Vnějším podnětem, který dal vzniknout tomuto svazku, byla mezinárodní konference Geburt der Phänomenologie – Edmund Husserl zu Ehren, která se konala ve dnech 11-12.1.2010 na půdě Rakouského kulturního fóra v Praze.

148,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 15.11.2010

Edice: Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 0
184 stran, ISBN 978-80-7007-337-7, brožovaná

Geburt der Phänomenologie
Filosofia © 2018