Filosofia

Korektiv Masarykovy filosofie

Zdeněk Novotný

T. G. Masaryk je všeobecně uznáván jako politik a státník, avšak jako filosof je považován za prakticky zaměřeného eklektika. Tato kniha ukazuje významné aspekty Masarykovy teoretické filosofie, zvláště ve vztahu k Humovi a jeho skepsi, která jej ovlivnila více než filosofie I. Kanta. Masaryk opakovaně konstatoval, že Hume v něm krotil Platóna, korigoval jeho filosofické směřování a vedl jej ke kritičnosti a střízlivosti, označované později jako realismus či konkretismus. Kniha podává vyčerpávající kritický přehled řešení problému vztahu Masaryka a Huma v dosavadní masarykovské literatuře a v systematické části přesvědčivě ukazuje, v čem skutečně Hume Masaryka inspiroval a kde Masarykovy odpovědi na otázky anglického myslitele zůstaly otevřené.

135,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 17.08.2011

Edice: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, svazek 10
180 stran, ISBN 978-80-7007-349-0, vázaná

Korektiv Masarykovy filosofie
Filosofia © 2018