Filosofia

Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina Filosofický časopis - mimořádné číslo 2 (2010/8)

Ludmila Dostálová, Radek Schuster (eds.)

Soubor studií, které rozvrhem svých témat na jedné straně sledují již známé a zavedené rozdělení Wittgensteinova díla na rané a pozdní, na straně druhé však na základě nových interpretačních přístupů nalézají i průniky obou fází myšlení tohoto mimořádného filosofa. Autory příspěvků jsou J. Hill, M. Tomeček, J. Mácha, T. Došek, T. Čana, L. Kvasz, R. Schuster, O. Beran a M. Kratochvíl.

Většina textů byla poprvé prezentována v podobě přednášek na kolokviu věnovaném Wittgensteinově filosofii, které se uskutečnilo v roce 2009 na katedře filosofie Západočeské univerzity v Plzni.

V češtině a angličtině

109,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 10.05.2011

Edice: Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 0
173 stran, ISBN 978-80-7007-339-1, brožovaná

Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina
Filosofia © 2018