Filosofia

Z evolučního hlediska Pojem evoluce v současné filosofii

Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek et al.

První česká publikace, která systematicky mapuje vliv moderní evoluční teorie na klíčové oblasti filosofie – filosofii vědy a mysli, etiku a teorii poznání. Obecněji se kniha řadí do proudu současného filosofického naturalismu, ačkoli autoři nezaujímají vůči naturalismu vždy stejné postoje.

První dvě kapitoly publikace se týkají filosofie vědy a jejich cílem je vyjasnění vědeckého statusu darwinistické teorie evoluce: T. Hříbek srovnává evoluční teorii s různými formami kreacionismu a V. Havlík analyzuje formy univerzálních principů evoluce. Ve druhé části se J. Hvorecký věnuje pokusům o naturalizaci mentálních stavů, zatímco T. Hříbek zkoumá předpoklady a důsledky darwinistických koncepcí etiky. Studie J. Noska a Z. Parusnikové v posledním oddílu knihy mapují současné evoluční teorie poznání, které sdílejí naději, že náš nárok na objektivní poznání lze podpořit přihlédnutím k evoluční historii tohoto poznání, případně poznávacích schopností.

235,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 19.12.2011

338 stran, ISBN 978-80-7007-358-2, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Z evolučního hlediska
Filosofia © 2018