Filosofia

Moc a její symbolika ve středověku

Martin Nodl, Andrej Pleszcyński, eds.

Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech, během soudních procesů či při rituálech slavnostních vjezdů do panovnických měst.

Texty v češtině, polštině a angličtině

140,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 22.07.2011

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 13
176 stran, ISBN 978-80-7007-351-3, brožovaná

Moc a její symbolika ve středověku
Filosofia © 2019