Filosofia

Acta Comeniana 24 International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová, Marta Bečková, edd.

Svazek obsahuje příspěvky věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném brémském gymnáziu, analýze katolických pohřebních kázání z přelomu 16. a 17. století, Komenského polským kontaktům a dále studie zabývající se rozborem korespondence neortodoxních náboženských myslitelů a pojetím sensus communis v myšlení René Descarta. Svazek doplňují česká resumé všech studií a obsáhlá recenzní rubrika. Příspěvky jsou publikovány anglicky a německy.

260,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 29.08.2011

Edice: Acta Comeniana, svazek 24
260 stran, ISBN 978-80-7007-355-1, brožovaná

Acta Comeniana 24
Filosofia © 2018