Filosofia

Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies

Jiří Loudín, Josef Hochgerner (eds.)

Publikace se zaměřuje na působení sociálních a kulturních faktorů inovačních aktivit. Popisuje nové formy inovací, například sociální inovace chápané jako změny sociálních praktik, a zvažuje též tzv. kulturní tezi, podle níž je inovační chování primárně určováno kulturou jako souborem specifických hodnot a praktik. Reflektuje také roli inovací při utváření stability a dynamiky společnosti. Důležitou součástí práce je analýza různých souvislostí inovačního transferu, jehož klíčovou dimenzí je i kulturní transfer.

V angličtině

220,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 06.02.2012

278 stran, ISBN 978-80-7007-353-7, vázaná

Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies
Filosofia © 2018