Filosofia

Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept

Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al.

Existuje ještě kulturně-politický fenomén "Mitteleuropa"? Jakou úlohu by mohly středoevropské státy hrát v rámci Evropské unie? Jak středoevropské tradice rezonují na východě a západě Evropy? Mnoho témat a ještě více otázek! V říjnu 2011 zorganizovalo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, Institutem pro Podunají a Střední Evropu ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze mezinárodní konferenci "Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept". Z několika referátů pak vznikly rozšířené studie, k nimž editor Petr Hlaváček připojil ještě několik dalších pojednání předních českých i zahraničních odborníků. Vznikla tak německo-anglická kolektivní monografie, v níž je mnohovrstevnatý fenomén střední Evropy nahlížen z české, rakouské, německé, maďarské, polské i globální perspektivy.

200,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 25.02.2015

Edice: Europeana Pragensia, svazek 7
204 stran, ISBN 978-80-7007-432-9, brožovaná

Mitteleuropa?
Filosofia © 2018