Filosofia

Imigranti a právo na pobyt

Joseph H. Carens

přeložil Martin Brabec, Miluš Kotišová, Josef Velek

Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v současné době často určovány pouze
v krátkodobém rámci volebních období. To by nás ovšem nemělo odvádět od dlouhodobějších úvah o právech migrantů. Kniha je založena primárně na textu Josepha Carense. Další autorky a autoři – M. M. Ngaiová, C. M. Swainová, D. S. Massey,
L. Bosniaková, J. B. Elshtainová a T. A. Aleinikoff – pak nabízejí svá stanoviska na pozadí diskuze s ním. Vznikla tak publikace, která představuje různé názory na řešení postavení migrantů. Svojí dostupnou formou může zaujmout nejen experty, ale též širší veřejnost.

Datum vydání: 09.12.2016

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 55
86 stran, ISBN 978-80-7007-471-8, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Imigranti a právo na pobyt
Filosofia © 2018