Filosofia

Civilizační analýza Evropa a Asie opět na rozcestí

Johann Arnason

přeložil Alena Bakešová

Kniha je zasvěceným úvodem do základní problematiky, pojmosloví a hlavních tematických okruhů civilizační analýzy. Zahrnuje také originální rozbory otázek týkajících se Evropy a východní Asie, jejich specifické úlohy ve světových dějinách a jejich cesty k modernitě.

105,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 02.11.2009

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 34
148 stran, ISBN 978-80-7007-307-0, vázaná

Civilizační analýza
Filosofia © 2018