Filosofia

Struktura chování

Maurice Merleau-Ponty

přeložil Jiří Pechar a kol.

Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí struktury jí nadřazené. Vyústěním zkoumání je pak pojetí navazující na základní myšlenky Husserlovy fenomenologie.

295,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 12.12.2008

Edice: Základní filosofické texty, svazek 10
328 stran, ISBN 978-80-7007-290-5, vázaná

Struktura chování
Filosofia © 2018