Filosofia

VIA MEDIA Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin

Petr Hlaváček, David R. Holeton, Peter Morée, Jaroslav Pánek et al.

Kniha vychází jako 8. svazek ediční řady Europaeana Pragensia, a to u příležitosti 85. narozenin Zdeňka V. Davida, významného českoamerického historika zabývajícího se problematikou české reformace a českých intelektuálních dějin. Jednotlivé studie této kolektivní monografie se věnují českému teologickému a filosofickému myšlení pozdního středověku a raného novověku, stejně jako otázkám církevně-politickým, spirituálním a obecně kulturním. Autory a autorkami publikace jsou Jan Baťa, Eliška Baťová, Martin Dekarli, Ota Halama, Petr Hlaváček, David R. Holeton, Pavel Kolář, Peter Morée, Frederik Pacala, Ota Pavlíček, Jaroslav Pánek a Martina Šárovcová.

190,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 14.12.2016

Edice: Europeana Pragensia, svazek 8
ISBN 978-80-7007-455-8, brožovaná

VIA MEDIA
Filosofia © 2018