Filosofia

Acta Comeniana 20-21 International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectal History

Svazek obsahuje čtyři studie věnované dějinám filosofie a problematice náboženského exilu a misií v 16.-18. století. Blok příspěvků z česko-španělského sympozia spolupořádaného Filosofickým ústavem AV ČR je věnován tematice vztahu J. A. Komenského ke španělské a francouzské kulturní tradici. Publikace obsahuje i přehledné pojednání o francouzském bádání o kulturních dějinách čtení a jeho recepci v České republice. Svazek doplňuje obsáhlá recenzní rubrika. Příspěvky jsou publikovány anglicky, německy a francouzsky. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

260,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 06.01.2009

Edice: Acta Comeniana, svazek 20
350 stran, ISBN 987-80-7007-291-2, brožovaná

Acta Comeniana 20-21
Filosofia © 2018