Filosofia

Proměny historiografie vědy

Daniel Špelda

Monografie Proměny historiografie vědy popisuje metodologické proměny vědeckého oboru, který se zabývá zkoumáním dějin vědy – historiografie vědy. Kniha načrtává dějiny historiografie vědy od počátečních podob zájmu o dějiny vědy v 17. století až po současnou profesionální historiografii vědy. Dále představuje základní metody, obvyklé přístupy a nejčastější témata, které se v historiografii vědy objevují. Pokouší se rovněž vysvětlit, proč byly některé metodické přístupy odmítnuty, a představit důvody, které vedly k přijetí nových metodologických zásad a principů. A konečně chce poukázat na to, že při zkoumání dějin vědy mohou úspěšně spolupracovat přírodovědné a humanitní obory. Práce je pojata spíše deskriptivně a výkladově. Neklade si za cíl představit závaznou metodologii nebo normativní metateorii historie vědy, ale chce věrohodně a na základě řady příkladů popsat proměny historiografie vědy a její metody, přístupy a témata. Nejedná se tedy o metodickou příručku určenou pro běžnou badatelskou praxi v oblasti zkoumání dějin vědy, ale spíše o základní přehled o dějinách a stavu oboru.

225,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 29.12.2009

346 stran, ISBN 978-80-7007-310-0, brožovaná

Recenze:

  • Tatiana Sedová, "Daniel Špelda: Proměny historiografie vědy", in: FILOZOFIA 2011/8

Ukázky z knihy (PDF):

Proměny historiografie vědy
Filosofia © 2018