Filosofia

Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku

Jan Hrdina, Blanka Zilynská, edd.

Sborník shrnuje výsledky stejnojmenného semináře věnovaného základním strukturám  církevní správy v českých zemích ve středověku. V dialogu archeologů a historiků přehodnocuje starší představy o vzniku farní sítě v Čechách a prezentací databázového projektu Teritoriální církevní správa v předhusitských Čechách rozvíjí moderní přístupy ke zpracování sériových pramenů k církevním dějinám 14. a 15. století.

140,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 17.01.2008

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 8
212 stran, ISBN 978-80-7007-262-2, brožovaná

default img
Filosofia © 2018