Filosofia

Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení L’influence de l’oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine

Marcela Sedláčková, ed.

Publikace obsahuje příspěvky přednesené na francouzsko-česko-slovenském kolokviu, které na počest francouzského filosofa Jacquesa Derridy uspořádal v březnu 2005 Filosofický ústav AV ČR. Autoři příspěvků (M. Crépon, J. Fulka, M. Goldschmit, P. Lauret, M. Marcelli, J. Pechar, M. Škop, E. Tardivelová, P. Tůma, V. Umlauf) se zabývají Derridovým dílem v kontextu současného společenskovědního a právního myšlení.

Dvojjazyčně v češtině (nebo slovenštině) a francouzštině

235,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 07.01.2008

304 stran, ISBN 978-80-7007-258-5, vázaná

default img
Filosofia © 2018