Filosofia

Platón a Evropa

Jan Patočka

Přednášky, proslovené v soukromí po Patočkově vynuceném penzionování, podrobně sledují, jaký podíl má stará řecká filosofie, jmenovitě myšlení Platónovo, na vytvoření kulturní oblasti, které dnes říkáme Evropa. V tomto smyslu je tento přednáškový cyklus rovněž vhodným úvodem do studia Patočkových Kacířských esejů.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

88,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 27.11.2007

228 stran, ISBN 978-80-7007-264-6, brožovaná

default img
Filosofia © 2018