Filosofia

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein

Petr Glombíček, ed.

Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání podnět rakouský filosof Ludwig Wittgenstein, soustřeďovala na otázku tzv. autority první osoby ve věci mentálních stavů. Texty v tomto sborníku se na problém soukromého jazyka pokoušejí podívat jako na obecnější problém, co to znamená něčemu rozumět. Popularitu takovému čtení Wittgensteinových úvah přinesla diskuse o knize amerického filosofa a logika Saula Kripka Wittgenstein on Rules and Private Language. Tato publikace obsahuje výběr z nejvlivnějších textů o problémech rozumění a řízení se pravidlem.

220,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 24.05.2007

284 stran, ISBN 978-80-7007-248-2, brožovaná

default img
Filosofia © 2017