Filosofia

Metafyzika jako věda Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

Marek Otisk

Kniha se zabývá problematikou utváření metafyziky jako vědy v arabském prostředí a následnou recepcí těchto trendů v latinské středověké filosofii. Ve druhé části následují překlady vybraných pasáží Ibn SínovyLiber de philosophia prima a Ibn Rušdovy Epitomé k Aristotelově Metafyzice, včetně latinských znění obou vybraných částí.

Texty z latiny přeložil Richard Psík.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

100,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 12.04.2007

188 stran, ISBN 80-7007-242-3, vázaná

default img
Filosofia © 2018