Karel Kosík. Česká radikální demokracie

Sebrané spisy, sv. 2.

Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tomek

Další ze svazků Sebraných spisů Karla Kosíka přináší nové vydání knihy Česká radikální demokracie (1. vyd. 1958). Kosík se v knize věnuje politickému myšlení českých radikálních demokratů z poloviny 19. století. Zasazuje je do celoevropských souvislostí a dokládá, že např. Emanuel Arnold, Karel Sabina či Karel Sladkovský přišli se specifickým politickým programem kladoucím důraz na sociální práva. Dále ukazuje, že šlo o důležitý myšlenkový směr, jenž se utvářel pod vlivem utopického socialismu, mladohegeliánství nebo francouzského materialismu.

vyjde: 2025