Počátky Jednoty bratrské

Martin Nodl

Kniha je věnována dějinám tohoto náboženského společenství v druhé polovině 15. století. Autor ukazuje, že intepretace počátků byla ovlivněna bratrskou pamětí. V ní byl formulován svébytný příběh, jenž se však již od konce 15. století výrazně odchyloval od reality. Stejně tak, ačkoli Jednota bratrská byla hlasatelkou náboženské tolerance vůči vlastnímu společenství, ve vztahu k utrakvismu a katolictví byla náboženstvím netolerantním, zakládajícím si na své výlučnosti. To vedlo k vzájemným střetům s utrakvistickým i katolickým táborem.

vyjde: 2022