Karel Kosík a filosofie praxe

Ivan Landa

Kniha rekonstruuje filosofii praxe, kterou Karel Kosík zformuloval jako alternativu vůči Heideggerově fundamentální ontologii. Zároveň však také sleduje Kosíkovo postupné přibližování se k Heideggerově filosofii techniky, k němuž dochází v průběhu 60. let minulého století bezprostředně po vydání Dialektiky konkrétního (1963). V analýze ontologických a antropologických témat, jako je čas, práce, lidská přirozenost, odcizení, kultura, politika a technika, autor ukazuje, že se Kosík odklání od svého emfatického pojetí praxe jako konstituce či revoluční přeměny společenské reality a přichází s novou koncepcí lidského jednání.

vyjde: 2025