Význam Asie pro evropskou vzdělanost: Leibniz, Wolff, Bilfinger, Justi, Goethe

Břetislav Horyna

Kniha zkoumá, jak se na přelomu 17. a 18. století začaly vzdělaneckou Evropou šířit zprávy pocházející z jezuitské misie o neznámém světě na Dálném Východě. Zrodila se myšlenka kulturní multipolarity, možnosti, že „světová kultura“ má více center, která by se – a to už byla perspektiva přitažlivá pro první strůjce osvícenského zvratu v myšlení – mohla propojit a dát vzniknout kosmopolitnímu vzdělanostnímu celku. Publikace zpracovává první filosoficky podložený výklad od Gottfrieda Wilhelma Leibnize a také výklady Christiana Wolffa, Georga Bernharda Bilfingera, Johanna Heinricha Gottloba Justiho a Johanna Wolfganga Goethe.

vyjde: 2022
vázaná