Filosofia

Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter

Eva Doležalová et al.

Inspirována kanonizačním procesem blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera v Teplé, přináší tato kniha syntézu pohledů různých oborů na vznik a vývoj kultu světců – jejich takzvaný „druhý život“ ve středověké střední Evropě. Zvláštní, ne však výlučná pozornost je věnována světcům českého původu.

299,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 17.05.2010

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 11
448 stran, ISBN 978-80-7007-292-9, brožovaná

Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter
Filosofia © 2018