Představujeme se

Nakladatelství Filosofia je součástí Filosofického ústavu AV ČR. Knihy vydává od roku 1993. Publikujeme nejen původní vědecké práce z oblasti filosofie a příbuzných humanitních disciplín, ale přinášíme také české překlady významných světových děl z těchto oborů. Jedním z našich cílů je, aby čeština byla udržována a kultivována jako jazyk myšlení, čehož lze dosáhnout převodem stěžejních filosofických textů do českého jazyka, jejich komentováním a rozvíjením diskuze o problémech, které nastolují. Kromě českých publikací vydáváme i nové knihy v cizích jazycích. Zaměřujeme se na hlavní proudy klasického i současného filosofického myšlení a na vybrané aspekty příbuzných humanitních oborů (dějiny myšlení a historie, klasická studia), ale nebráníme se ani vydávání okrajových a provokativních prací, pokud ovšem splňují vysoké odborné nároky. Všechny vydávané publikace u nás procházejí pečlivým recenzním řízením s minimálně dvěma anonymními posudky. I v případě překladů zahraničních autorů je běžné, že si vyžádáme doplnění kritického doslovu, který dané dílo zařadí do širšího kontextu a naznačí limity jeho relevance. Naše nakladatelství si zakládá na vysoké kvalitě ediční přípravy textů, dbáme nejen na redakční a technickou úpravu našich knih, ale rovněž na jejich typografické a vůbec grafické provedení. Zatím jsme vydali na 600 titulů, k nimž každým rokem přibývají až tři desítky dalších. Výběr z prvních 500 knih si můžete prohlédnout v brožurce 500 publikací nakladatelství Filosofia.

Mezi stěžejní edice nakladatelství patří mj. řady Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, Filosofie a sociální vědyZákladní filosofické textyDnešní svět či Emancipace a kritika.

Naše publikace jsou k dispozici na e-shopu Filosofického ústavu, v distribuci společnosti Kosmas a u řady knihkupců. Pokud Vaše knihkupectví naše knihy nenabízí, budeme rádi, když si o ně prodejci řeknete a naše publikace se tak třeba dostanou do nových prodejen.

Chcete-li nám nabídnout titul, který bychom mohli vydat, vyjádřit se ke kvalitě naší produkce či k čemukoli dalšímu, využijte prosím e-mail filosofia@flu.cas.cz.

 

Ediční rada

Předsedkyní Ediční rady nakladatelství je Pavlína Cermanová.

Členy Výboru Rady jsou vedle předsedkyně Tomáš Hříbek, Petr Kouba a Josef Zumr.

Dalšími členy Ediční rady jsou Jan Balon, Joe Grim Feinberg, Jan Frei, Petr Glombíček, Miroslav Hanke, Jakub Hromek, Marek Hrubec, Jakub Jirsa, Roman Kanda, Tomáš Koblížek, Erika Lalíková, Robert Novotný, Helena Pavlincová a Lucie Storchová.