Připravujeme

titul autor vyjde
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální pr ... Vladimír Havlík listopad 2021
Lessons from Kafka Tomáš Koblížek, Petr Koťátko (eds.) ... listopad 2021
Neznalý učitel Jacques Rancière listopad 2021
Numismatický sborník 34 (č. 2) Jiří Militký (ed.) listopad 2021
Počátky českého raně středověkého mincovnictví ... Jiří Lukas, Jan Videman listopad 2021
Acta Comeniana 34 Lucie Storchová, Vladimír Urbánek ( ... prosinec 2021
Analýza nekonečně malých za účelem pochopení křivý ... Guillaume de l'Hospital prosinec 2021
Dobrý život a eutanazie David Černý prosinec 2021
Lepší než lidské Allen Buchanan prosinec 2021
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka Tomáš Hejduk prosinec 2021
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... prosinec 2021
Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy Michal Chabada (ed.) prosinec 2021
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2022
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) 2022
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2022
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa 2022
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2022
Kontradikce/Contradictions 1-2/2021 (5. ročník) 2022
Kritika černého rozumu Achille Mbembe 2022
Numismatický sborník 35 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 2022
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 2022
Počátky Jednoty bratrské Martin Nodl 2022
Populistická demokracie Michael Hauser 2022
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2022
Subalterní indické politické myšlení Jiří Krejčík (ed.) 2022
The Dissident Ulrika Björk, Niklas Forsberg (eds. ... 2022
Výbor z díla Ernst Bloch 2022