Připravujeme

titul autor vyjde
Kontradikce / Contradictions 1-2/2021 (5. ročník) ... Kristina Andělová, Petr Kužel, Jan ... leden 2022
The Dissident Ulrika Björk, Niklas Forsberg (eds. ... leden 2022
Acta Comeniana 34 Lucie Storchová, Vladimír Urbánek ( ... únor 2022
Lepší než lidské Allen Buchanan únor 2022
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka Tomáš Hejduk únor 2022
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... únor 2022
Analýza nekonečně malých za účelem pochopení křivý ... Guillaume de l'Hospital březen 2022
Kritika černého rozumu Achille Mbembe březen 2022
Africká filosofie: vývojová perspektiva Jan Svoboda a kol. 2022
Českokrumlovské berní prameny druhé poloviny 15. a ... Martin Nodl (ed.) 2022
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) 2022
Encyklopedie helénismu, posthelénismu a raného kře ... Radka Fialová, Jiří Hoblík, Petr Ki ... 2022
Existence a objektivita Peluška Bendlová (ed.) 2022
Kam se ubírá středověká filosofie? Alain de Libera 2022
Knize knih vstříc Petr Pavlas 2022
Lenin György Lukács 2022
Listinné garance náboženských poměrů na šlechtický ... Josef Hrdlička (ed.) 2022
Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho r ... Elías Fuentes Guillén 2022
Numismatický sborník 35 (č. 1) Jiří Militký (ed.) 2022
O čem se vypráví Petr Koťátko 2022
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 2022
Populistická demokracie Michael Hauser 2022
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2022
Pražské jaro 1968 Michael Hauser (ed.) 2022
Subalterní indické politické myšlení Jiří Krejčík (ed.) 2022
Výbor z díla Ernst Bloch 2022
Význam Asie pro evropskou vzdělanost: Leibniz, Wol ... Břetislav Horyna 2022
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2023
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2023
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa 2023
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2023