Připravujeme

titul autor vyjde
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) červenec 2024
Výklady nedělních epištol Jakoubek ze Stříbra červenec 2024
Drama lidské svobody Jiří Němec srpen 2024
Listinné garance náboženských poměrů na šlechtický ... Josef Hrdlička (ed.) srpen 2024
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec srpen 2024
Afrodíté včera a dnes Jan Bažant, Roman Prahl (eds.) září 2024
Herbartovi dědicové Xavier Galmiche, Jan Svoboda, Josef ... září 2024
Metapopulistická demokracie Michael Hauser září 2024
Numismatický sborník 36 (č. 1) Jiří Militký (ed.) září 2024
Numismatický sborník 36 (č. 2) Jiří Militký (ed.) září 2024
Emancipace a útlak Martin Brabec říjen 2024
Karel Kosík. Krize moderní doby Roman Kanda, Ivan Landa, Jan Mervar ... říjen 2024
Příhodnější spojení není možné Marie Škarpová a kol. (ed.) říjen 2024
Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království ... Johann Peter Cerroni říjen 2024
Úvod do platónských studií Kryštof Boháček říjen 2024
Českokrumlovské berní prameny druhé poloviny 15. a ... Martin Nodl (ed.) listopad 2024
Micromegas, Listy Amabedovy Voltaire listopad 2024
Mincovnictví Břetislava I. Jiří Lukas, Jan Videman a kol. listopad 2024
Kritický posthumanismus Josef Moural, Vít Pokorný (eds.) prosinec 2024
Proč na klimatickém rozvratu záleží Rupert Read prosinec 2024
Registrum na deset truhlic s privilegii Českého kr ... Lenka Bobková a kol. (ed.) prosinec 2024
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2025
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2025
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2025
Vyhladit kastu, rozdrtit třídu Jiří Krejčík 2025