Připravujeme

titul autor vyjde
Pražské jaro Michael Hauser (ed.) srpen 2022
Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas srpen 2022
Výbor z díla Ernst Bloch srpen 2022
Democracy and Opinion Jan Bíba (ed.) září 2022
Existence a objektivita Peluška Bendlová (ed.) září 2022
Kritika černého rozumu Achille Mbembe září 2022
O čem se vypráví Petr Koťátko září 2022
Markýz de l'Hospital a Analýza nekonečně malý ... Jan Makovský říjen 2022
Africká filosofie: vývojová perspektiva Jan Svoboda a kol. 2022
Českokrumlovské berní prameny druhé poloviny 15. a ... Martin Nodl (ed.) 2022
Encyklopedie helénismu, posthelénismu a raného kře ... Radka Fialová, Jiří Hoblík, Petr Ki ... 2022
Jak něco udělat slovy John Langshaw Austin 2022
Kam se ubírá středověká filosofie? Alain de Libera 2022
Lenin György Lukács 2022
Listinné garance náboženských poměrů na šlechtický ... Josef Hrdlička (ed.) 2022
Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho r ... Elías Fuentes Guillén 2022
Od zneuznání ke spravedlnosti Marek Hrubec 2022
Subalterní indické politické myšlení Jiří Krejčík (ed.) 2022
Anděl na hrotu meče Vítězslav Gardavský 2023
Erós a civilizace Herbert Marcuse 2023
Karel Kosík a filosofie praxe Ivan Landa 2023
Karel Kosík. Česká radikální demokracie Ivan Landa, Jan Mervart, Václav Tom ... 2023
Knize knih vstříc Petr Pavlas 2023
Populistická demokracie Michael Hauser 2023
Praga mystica Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateři ... 2023
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12 Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Ph ... 2023