Pro autory

Předně děkujeme, že zvažujete publikování svého rukopisu v našem nakladatelství!

Abychom se Vaší nabídkou mohli hned začít zabývat a případně s titulem počítat v nabitých plánech, prosíme, vyplňte nejdříve stručný dotazník pro autory a zašlete ho na e-mail filosofia@flu.cas.cz. S dalším se Vám poté samozřejmě ozveme.

Pro informaci: až bude rukopis z Vaší strany hotový, prohlédne ho v první fázi spolu s dotazníkem čtyřčlenný Výbor Ediční rady, případně editoři konkrétní řady, do níž by kniha spadala. Pokud tak rozhodnou, předáme následně rukopis k recenzím. Recenzní řízení je oboustranně anonymní, všechny naše knihy posuzují minimálně dva odborníci působící jinde než autor. Texty posudků bez jmen posuzovatelů autorům předáváme, na dalším postupu s redakcí, sazbou a dalším se v případě přijetí do edičního plánu dohodneme.

Jistě Vás budou zajímat i naše pravidla pro úpravu rukopisů. Dle těch je po dohodě možno text upravit až v případě, kdy je doporučen k publikování posudky.

 

Pro recenzenty

Pokud pro nás rukopis naopak recenzujete, bude se Vám hodit formulář pro recenzi.