Edice Colloquia mediaevalia Pragensia

Ediční řada slouží jako publikační platforma pro medievistická kolokvia a konference.

Řadu spravuje Centrum medievistických studií, otevřena je nicméně celé vědecké obci.

titul autor vyšlo
Marxismus a medievistika Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 15. prosince 2020
Raný český stát 10. století Ivana Boháčová, Petr Sommer (eds.) 25. listopadu 2020
Středověké město Martin Nodl (ed.) 6. prosince 2019
Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české ... Kamil Boldan, Jan Hrdina (eds.) 5. února 2019
Středověká univerzitní vzdělanost Martin Nodl (ed.) 11. ledna 2018
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku Krzysztof Bracha, Martin Nodl (eds.) 2. června 2016
Právní kultura středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski 2. června 2016
Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the m ... Eva Doležalová a kol. 15. srpna 2015
Manželství v pozdním středověku. Rituály a obyčeje Paweł Kras, Martin Nodl (eds.) 15. září 2014
Memoria et damnatio memoriae ve středověku Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.) 15. září 2014
Moc a její symbolika ve středověku Martin Nodl, Andrej Pleszcyński (eds.) 22. července 2011
Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter Eva Doležalová a kol. 17. května 2010
Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 1 ... Martin Nodl, František Šmahel (eds.) 13. listopadu 2009
Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět Vladimír Liščák, Petr Sommer (eds.) 21. května 2008
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku Martin Nodl, Martin Wihoda (eds.) 31. března 2008
Církevní topografie a farní síť pražské církevní p ... Jan Hrdina, Blanka Zilynská (eds.) 17. ledna 2008
Zbožnost středověku Matin Nodl (ed.) 1. listopadu 2007
Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa Petr Sommer (ed.) 9. listopadu 2006
Sociální svět středověkého města Martin Nodl (ed.) 24. dubna 2006
Historia monastica I Dušan Foltýn, Kateřina Charvátová, Petr ... 3. února 2006
Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 Petr Sommer (ed.) 2001
Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert František Šmahel (ed.) 1999