Edice Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích

Ediční řada se věnuje vydávání děl autorů spjatých s českými zeměmi od středověku do současnosti. Nabízí též relevantní prameny typu korespondence či deníků, stejně jako aktuální sekundární literaturu zacílenou na jednotlivá témata, osobnosti či myšlenkové školy daného regionu.

Řadu řídí Jan Mervart (hlavní editor), Pavel Soukup a Lucie Storchová.

Radu ediční řady tvoří dále Petr Hlaváček, Jiří Chotaš, Hynek Janoušek,
Ivan Landa, Ota Pavlíček, Martin Svatoš a Vladimír Urbánek.

titul autor vyšlo
Korespondence Jana Marka Marciho z Kronlandu Magda Králová, Kateřina Šolcová, Zdeněk ... 1. července 2024
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka Tomáš Hejduk 4. února 2022
Přenos vědění Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, Jaros ... 28. června 2021
Filosof Erazim Kohák Jakub Trnka 4. září 2020
Turnaj víry Dušan Coufal 15. června 2020
Verbum caro factum est Eliška Poláčková 12. prosince 2019
Ad majorem evidentiam Lenka Řezníková 4. února 2019
Imaginace a forma Ivan Landa, Jan Mervart a kol. 20. března 2018
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského ... Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.) ... 23. ledna 2018
Pracovní analýza a jiné texty Egon Bondy 13. listopadu 2017
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Českosl ... Ivan Landa, Jan Mervart a kol. 26. července 2017
Masarykův realismus a filosofie pozitivismu Jan Svoboda 27. června 2017
Reflexe environmentální problematiky v dějinách če ... Petr Jemelka 2. prosince 2016
Nalezení střední cesty Zdeněk V. David 15. června 2012
Korektiv Masarykovy filosofie Zdeněk Novotný 17. srpna 2011
Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy Mojmír Grygar 21. prosince 2010
Karel Vorovka Helena Pavlincová 13. srpna 2010
Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty Augustin Smetana 6. listopadu 2008
Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925 Václav Tomek 2002
Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie ... Josef Zumr (ed.) 1999
Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa Josef Zumr 1998
Husitské myšlení Robert Kalivoda 1997
České myšlení Miloslav Bednář 1996
Český anarchismus 1890–1925 Václav Tomek 1996