Edice Archiv český

Ediční řada navazuje na nejstarší vydavatelský projekt kritické historiografie, založený Františkem Palackým roku 1840. Soustředí se na zpřístupňování dokumentů neliterární povahy, tedy především listin, korespondence a účetních či správních pramenů.

Řadu spravuje Centrum medievistických studií (František Šmahel a Robert Novotný).

titul autor vyšlo
Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Prage ... Jan Adámek (ed.) 10. prosince 2018
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452 Alena M. Černá, František Šmahel (eds.) ... 11. října 2017
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve st ... Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin M ... 10. srpna 2015
Codex Přemyslaeus Ivan Hlaváček (ed.) 21. prosince 2013
Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 František Hoffman (ed.) 2000