Edice Comenius

Edice se zaměřuje především na kvalitní překlady z latinsky psaných děl Jana Amose Komenského. Důraz je položen na ta díla, která dosud nebyla přeložena nebo jsou českému čtenáři dostupná v dnes již zastarávajících překladech, jež přestávají naplňovat současné jazykové a interpretační nároky. Vedle vlastních vydávaných děl je součástí každého svazku studie zasazující dílo do kontextu Komenského života a myšlení i do širších souvislostí doby. Nedílnou částí jsou věcné komentáře opírající se o nové poznatky a nejaktuálnější odbornou literaturu. Překlady jsou sestavovány do tematických skupin, například Komenského dramatická díla z období lešenského a uherského, politické spisy, teologické traktáty o otázkách víry, revelace, korespondence, didaktické nebo filosofické spisy. Cílem řady je přinést českému čtenáři poučený pohled především na dosud málo známé spisy Komenského, často přístupné jen v latině, většinovému čtenáři čím dál méně srozumitelné.

Řadu řídí Tomáš Havelka (hlavní editor), Lenka Řezníková, Martin Steiner a Vladimír Urbánek.

titul autor vyšlo
Diogenes kynik znovu naživu a Patriarcha Abraham Jan Amos Komenský 25. dubna 2024