Edice Základní filosofické texty

Ediční řada přináší českým čtenářům překlady zásadních filosofických knih z období od novověku až do současnosti, s těžištěm v dílech předních filosofů 19. a 20. století. Ať se jedná o texty přeložené do češtiny vůbec poprvé, nové překlady nebo reedice již existujících, jde o knihy, které tvoří součást kánonu filosofické literatury.

titul autor vyšlo
Jak něco udělat pomocí slov John Langshaw Austin 15. listopadu 2022
Strukturální přeměna veřejnosti Jürgen Habermas 7. září 2022
Fenomenologie ducha Georg Wilhelm Friedrich Hegel 4. prosince 2019
Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein 4. prosince 2019
Etika péče Virginia Held 13. dubna 2016
Filosofické poznámky Ludwig Wittgenstein 21. prosince 2015
Vysvětlování a rozumění Georg Henrik von Wright 24. ledna 2014
Poznámky o barvách Ludwig Wittgenstein 14. května 2010
Struktura chování Maurice Merleau-Ponty 12. prosince 2008
O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus ... Johann Gottlieb Fichte 20. června 2008
Formální a transcendentální logika Edmund Husserl 16. května 2007
Modrá a Hnědá kniha Ludwig Wittgenstein 9. listopadu 2006
Násilí a metafyzika Jacques Derrida 2002
Jak udělat něco slovy John Langshaw Austin 2000
Filosofická zkoumání Ludwig Wittgenstein 1998
Rozepře Jean-Francois Lyotard 1998
O postmodernismu Jean-Francois Lyotard 1993
Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s t ... F. W. J. Schelling 1992