Filosofia

Otázky Nietzschova myšlení

Jiří Pechar

Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pojetí pravdy a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo, přičemž bere v úvahu i možný vliv vážné choroby, jíž trpěl. Kniha se vedle snahy problematizovat některé zjednodušující a zavádějící interpretace, jimž bylo Nietzscheho dílo po jeho smrti vystaveno, zabývá rovněž německou a francouzskou recepcí jeho filosofie.

155,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 11.01.2013

204 stran, ISBN 978-80-7007-376-6, vázaná

Recenze:

Otázky Nietzschova myšlení
Filosofia © 2018