Filosofia

Etika sociálních konfliktů Axel Honneth a kritická teorie uznání

Marek Hrubec a kol.

Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí být zklamána, aby se lidé cítili zneuznaní? Jak tyto nespravedlnosti a patologie odstranit? Kniha předkládá filosoficky a sociálněvědně zaměřené analýzy současných sociálních konfliktů, rozvíjí přístupy kritických teoretiků společnosti k řešení problematiky sociálně-ekonomických, politických a kulturních nespravedlností a formuluje alternativy ke stávajícímu společenskému uspořádání. Své otázky a odpovědi autoři formulují v přímé návaznosti na předního představitele současné kritické teorie společnosti Axela Honnetha.

180,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 07.11.2012

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 43
266 stran, ISBN 978-80-7007-377-3, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Etika sociálních konfliktů
Filosofia © 2018