Filosofia

Syntetické apriori

Vojtěch Kolman, Hynek Janoušek (eds.)

Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém „Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?“, odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem na rozmanité proudy filosofie 20. století.

445,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 14.01.2013

636 stran, ISBN 978-80-7007-385-8, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Syntetické apriori
Filosofia © 2019