Filosofia

O matematické metodě

Bernard Bolzano

přeložil Marta Vlasáková

Překlad části obšírného úvodu matematického spisu Grossenlehre, v níž Bolzano přehledně vymezuje základní pojmy své koncepce logiky, jak ji dříve rozvinul především ve svém logickém spise Wissenschaftslehre. Současně zde Bolzano podává návod metodického postupu, jakým má být vedena výuka a výklad vědy, především matematiky, a přichází s požadavkem důsledně exaktní výstavby celého výkladu zahrnující i definice základních pojmů a důkazy výchozích tvrzení.

Přeložila a úvodní studii napsala Marta Vlasáková.

Datum vydání: 10.12.2012

Edice: Parva philosophica, svazek 20
76 stran, ISBN 978-80-7007-381-0, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

O matematické metodě
Filosofia © 2018