Filosofia

Vysvětlování a rozumění

Georg Henrik von Wright

přeložil Petr Urban a kol.

Hlavním tématem knihy je problematika metodologie přírodních a společenských věd a otázka interpretace a smyslu lidského jednání. Wright nejprve rozlišuje dvě základní tradice v přístupu k této otázce – kauzální a teleologickou – a sleduje jejich dějinný vývoj až po soudobé pozice v rámci tzv. sporu mezi vysvětlováním a rozuměním. V systematicky zaměřených kapitolách podrobně zkoumá povahu kauzálního i teleologického (intencionálního) vysvětlování a ukazuje jejich vzájemnou neredukovatelnost, ale i podstatnou souvztažnost. Wright se v tomto díle odvrací od logického pozitivismu a empirismu svých raných prací a v návaznosti na myšlení pozdního Wittgensteina vypracovává pozici, která bývá někdy označována jako analytická hermeneutika.

190,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 24.01.2014

Edice: Základní filosofické texty, svazek 12
234 stran, ISBN 978-80-7007-405-3, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Vysvětlování a rozumění
Filosofia © 2018