Filosofia

Kritická teorie společnosti Český kontext

Marek Hrubec a kol.

Základem kritické teorie je kritika sociálních, ekonomických, politických, kulturních i obecně civilizačních problémů. Odtud kritická teorie odvozuje své výklady toho, jak je společnost uspořádána, i své pojetí toho, jak by uspořádána být měla.
Kniha nabízí výklad kritické teorie společnosti v českém jazykovém prostředí, s přesahy do jazykově příbuzného prostředí slovenského. Autorky a autoři svou pozornost věnují především spornému období, jímž prošla společnost a kritická teorie za poslední necelé čtvrtstoletí od událostí roku 1989, i když se zčásti zabývají také starším obdobím. Kniha je vhodná pro zájemce o filosofii, sociologii, politologii, kulturní studia, globální studia apod.

305,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 09.12.2013

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 50
718 stran, ISBN 978-80-7007-403-9, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Kritická teorie společnosti
Filosofia © 2018