Filosofia

Codex Přemyslaeus Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 / Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400

Ivan Hlaváček, Hrsg.

Kniha Ivana Hlaváčka, předního znalce lucemburské epochy, zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (1378–1419). Celkem 335 písemností let 1397–1407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky absenci příslušného václavského svazku ediční řady Regesta imperii.

V německém jazyce

275,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 21.12.2013

Edice: Archiv český, svazek 39
326 stran, ISBN 978-80-7007-400-8, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Codex Přemyslaeus
Filosofia © 2018