Filosofia

The Bohemian Reformation and Religious Practice 9

Zdeněk V. David, David R. Holeton (eds.)

Publikace přináší osmnáct studií autorů a autorek z České republiky, Norska, USA a Austrálie, zaměřených na teologický, filosofický, intelektuální, církevně-politický, uměnovědný a muzikologický kontext problematiky české reformace čili tzv. husitství. Jak nově interpretovat teologii Matěje z Janova? Jaký byl Wyclifův vliv na Husa? Co nového víme o utrakvistické liturgii? Jak to vlastně bylo se vztahem Jiřího z Poděbrad k české reformaci? Které doklady výtvarné a hudební kultury vzešly z české reformní tradice? Jak bylo „husitství“ zneužíváno komunistickým režimem? Publikace je dalším pokusem o dekonstrukci různých klišé, stále se vynořujících též v souvislosti s blížícím s jubilejním rokem Jana Husa (1415-2015).

V angličtině

230,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 15.06.2014

Edice: Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 0
323 stran, ISBN 978-80-7007-416-9, brožovaná

The Bohemian Reformation and Religious Practice 9
Filosofia © 2018