Filosofia

Myslitel Karel Kosík

Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr et al.

Prof. Karel Kosík (1926–2003) byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Jeho proslulá kniha Dialektika konkrétního byla z českých filosofických prací 20. století přeložena do nejvíce jazyků a vzbudila velké diskuse. Uznání si získala jak v akademické sféře, tak i v širším politicko-kulturním kontextu.

Myšlenkový odkaz Karla Kosíka zůstává stále živý a jeho sociální kritika je dnes opět aktuální. V souboru šestnácti příspěvků českých filosofů, historiků a publicistů lze nalézt nejen odborné studie věnované různým tématům Kosíkova díla, ale i osobněji laděné vzpomínkové črty.

232,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 21.07.2011

332 stran, ISBN 978-80-7007-354-4, vázaná

Recenze:

  • Jakub Trnka, "Marek Hrubec - Miroslav Pauza - Josef Zumr a kol.: Myslitel Karel Kosík", in: Filosofický časopis 2011/5
Myslitel Karel Kosík
Filosofia © 2018