Filosofia

Za hranicemi tváře Levinas a socialita

Jan Bierhanzl, Karel Novotný (eds.)

Předmětem tohoto mimořádného čísla Filosofického časopisu je Levinasovo pojetí sociality, kterou autoři neredukují na etický vztah k druhému, jak je Levinas běžně vykládán, ale snaží se ji chápat šířeji, také jako vztah erotický a politický. Etická odpovědnost, s níž je důraz Levinasovy filosofie spojován, je u něj neodmyslitelně spjata s obhajobou subjektivity, kterou Levinas vyzdvihuje v kritickém dialogu jak se svými učiteli, zakladateli fenomenologie, tak s tradicí evropské filosofie a se svými současníky.

120,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 06.02.2015

Edice: Mimořádná čísla Filosofického časopisu, svazek 0
164 stran, ISBN 978-80-7007-428-2, brožovaná

Za hranicemi tváře
Filosofia © 2018