Filosofia

Acta Comeniana 27 International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (edd.)

Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky sedm studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle učení židovských myslitelů v renesanční Itálii se zabývají např. vlivem španělského vědění 16. století na Francise Bacona, výrokovou logikou pozdní scholastiky, dramatikou bratrské školy v Lešně, recepcí německé rozjímavé literatury u českých humanistů, obrazem pobělohorských exulantů v městě Slaném či srovnáním náboženských identit u východočeských nekatolíků a languedockých reformovaných.

V anglickém a německém jazyce

260,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 25.03.2015

Edice: Acta Comeniana, svazek 27
223 stran, ISBN 978-80-7007-433-6, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Acta Comeniana 27
Filosofia © 2018