Filosofia

Acta Comeniana 28

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)

Nový svazek přináší kromě recenzní rubriky šest studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle diskusí humanistických učenců o biblickém překladu se zabývají logikou Petra Crockaerta, konceptualizací přírody v pansofickém díle J. A. Komenského, představami učenců 17. století o analogickém pohybu mořských vod a tělesných tekutin, výkladem knihy Genesis u Valentina Weigla či vlivem rosenkruciánství a učení Jakoba Böhma na koloniální projekty pietistických osadníků v Pensylvánii.
Vychází v anglickém a německém jazyce.

260,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 07.03.2016

Edice: Acta Comeniana, svazek 28
201 stran, ISBN 978-80-7007-445-9, brožovaná

Ukázky z knihy (PDF):

Acta Comeniana 28
Filosofia © 2018