Filosofia

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech

Milan Kreuzzieger, Ondřej Lánský (eds.)

Výběr textů podává přehled současných teoretických úvah věnovaných modernitě v singuláru i plurálu, a to jednak z evropské či západní perspektivy a jednak v dialogu s některými nezápadními, speciálně asijskými, interpretacemi. Interpretace modernity se utvářely v rozdílných kulturních a civilizačních prostředích, což se odráží v odlišných myšlenkových rámcích. Sborník má transdisciplinární charakter a navazuje především na knihy s interkulturním zaměřením, které vyšly v ediční řadě Filosofie a sociální vědy. Přispívá k pochopení, že vývoj Evropy neurčují čistě vnitřní faktory, ale i vztahy ke globálním partnerům a aktérům světového dění.

220,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 16.06.2017

Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 56
368 stran, ISBN 978-80-7007-470-1, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech
Filosofia © 2019