Filosofia

O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat Od formy zobrazení k formám života

Vojtěch Kolman

Má-li věda za cíl poznání a ovládnutí světa, je umění především prostředkem poznání nás samých. Ba co víc, umožňuje nám nahlédnout, že každé poznání je v nějakém ohledu sebepoznání, jak to explicitně hlásá filosofie německého idealismu. V knize je tento reflexivní koncept zkušenosti rozvíjen na cestě od obecných problémů logiky a matematiky po konkrétní problémy hudební zkušenosti. Zvláštní důraz je kladen na povahu emocí spojovaných s hudbou: Je cílem umění emoce vyvolávat, nebo od nich získávat odstup? Jsou afektivní a kognitivní aspekty zkušenosti nezávislé, nebo se vzájemně podmiňují? Jsou emoce spíše intelektuální, či biologické povahy? Vedle Hegela a jeho teze, že je krása smyslovou manifestací pravdy, jsou hlavními filosofickými referencemi knihy Wittgenstein a filosofie klasického pragmatismu.

K dispozici také jako e-kniha ve formátech ePUB, Mobi a PDF. Zakoupit ji můžete prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas ZDE.

250,- Kč

Přidat do košíku

Datum vydání: 13.11.2017

297 stran, ISBN 978-80-7007-498-5, vázaná

Ukázky z knihy (PDF):

O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat
Filosofia © 2019