Filosofia

Zbožnost středověku

Matin Nodl, ed.

Sborník zahrnuje třináct příspěvků českých a polských medievistů věnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním středověku. Hlavní pozornost je v něm věnována městské religiozitě, kazatelství, klatbám, užívání amuletů v rámci lidové zbožnosti, poutnictví a s ním spojenému udělování odpustků ve střední Evropě a vztahu středověkých laiků i kleriků k ostatkům, konkrétně pak k Mariině roušce uchovávané v Praze. Soubor tří samostatných studií pak představuje zamyšlení nad počátky hereze a postupy inkvizitorů, nad postavením žen v rámci katarství a nad zplaněním valdenství v prvních desetiletích 15. století.

V češtině a polštině

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

125,- Kč

Kniha byla vyprodána

Datum vydání: 01.11.2007

Edice: Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 6
244 stran, ISBN 978-80-7007-260-8, brožovaná

default img
Filosofia © 2018