Metafyzické myšlenky

Benedikt Spinoza

Spisy Metafyzické myšlenky a Principy filosofie René Descarta patří k raným dílům tohoto významného myslitele 17. století; vykládá v nich Descartovu filosofii, v mnohém ji přibližuje, doplňuje a polemizuje s ní. Dílo mělo velký vliv na evropské myšlení, především na německou klasickou filosofii. Spinoza v něm poprvé prezentuje některé základní prvky své budoucí filosofické soustavy. V češtině vyšlo poprvé, český text doprovází paralelní text latinský.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Metafyzické myšlenky
vyšlo: 2000
překlad: Martin Hemelík
184 stran
ISBN 80-7007-139-7
100 Kč